Prijavi posjet knižnici

Na web stranicama dan je katalog zavičajne zbirke Essekiane Muzeja Slavonije, nastao na temelju Osječke bibliografije Marije Malbaše. Osječka bibliografija Marije Malbaše, više knjižničarke u Muzeju Slavonije Osijek, reprezentativno je i do sada jedino djelo takve vrste na slavonskom području. Osječka bibliografija predstavlja katalog zavičajne zbirke Essekiane.

RADIĆ, Filip

(1742)

Theses/ theologico-dogmaticae,/ ex/ quarto sententiarum, de sacra­mento poenitentiae,/ juxta mentem/ doctoris subtilis Joannis Duns-Scoti expositae;/ consecratae verò/ illustrissimo, ac reverendissimo/ domino domino/ Michaeli Summa,/ Archi-Episcopo dignissimo Scopiensi,/ domino et patrono, clementissimo/ a/ r.p. Philippo Radich, Ss. theol. lectore generali actuali,/ in studio generali, ad S. Crucem Essekini. Defendentibus:/ V.P. Emerico à Buda, Fr. Luca Mazanovich, et Fr. Petro Mandikich, ord. S. Franc, reg. observ. prov. Bosnae Argent. studentibus generalibus, in studio ut supra. Anno 1742. Die - septemb. (M S O)

Tekst je otisnut na dnu oveće slike na svili. Vidi o tome Malbaša, Povijest tiskarstva u Slavoniji, str. 13-14.

PAPUSLIĆ, Antun

(1748)

Praelectiones theologicae/ ex libro quarto sententiarum/ de sacro-sanctis Ecclesiae catholicae, et/ apostolicae sacramentis electae./ Juxta inviolabilia nostri subtilissimi doctoris/ Joannis Duns-Scoti sentimenta/ explanatae./ Et in jugis, ac perpetuae observantiae symbolum/ admodum reverendo patri/ Michaeli Pavunovich,/ ordinis seraphici sancti patris Francisci hu-/ jus nostrae observantis provinciae Bosnae Ar-/ gentinae lectori theologo, predicatori/ celeberrimo, Ex-deffinitori, jam custodi, et/ in praesens cum ple­nitudine potestatis commis-/ sario visitatori generali: nec non excellen-/ tissimi domini antistitis Zagrabiensis per/ Slavoniam vicario foraneo, superiori/ dignissimo, patrono colendissimo,/ oblatae, et consecratae/ ac publicae in solemni capitulari patrum congressu propugnatae [na drugoj strani] a/ P. Philippo Korovich, P. Andrea/ Stoichevich, et P. Ludovico Wid-/mann ejusdem ordinis et pro­vinciae professis/ Praeside/ F. Antonio Papuslych,/ S. theologiae lectore generali./ In Metropoli Slavoniae Essekini ad S. Crucem./ Anno 1748. Die 25. Mensis Augusti.

8° 12 str. nepag. (M S O)

PAPUSLIĆ, Antun

(1748)

Sacer Mons/ Alverniae./ Piis, ac devotis seraphicae religionis cultoribus brevi, ac humili/ methodo/ Expositus/ A F. Antonio Papuslych, ordinis/ seraphici sancti patris Francisci, Ob-/ servantis provinciae Bosnae Argentinae pro-/ fesso, actuali sacrae theologiae lectore/ generali. In Metropoli Slavoniae ad S. Crucem./ Anno Domini/ MDCCXLVIII.

8° IV + 82 str. (M S O)

ČILIĆ, Luka

(1752)

Paeana festivum/ illustrissimo,/ ac/ reverendissimo/ domino, domino/ Josepho Antonio/ Chiolnich/ de Chiolka,/ episcopo Bosnensi seu Diakoviensi, Co-/ mitatus Possegani supremo comiti, et sacrae caesareae, et regio-apostolicae majestatis consiliario. /Inter jubila onomasticon/ celebranti. (M S O)

Na jednom listu vel. 37 x 49 cm. Prema Bösendorfer, Pov. tipogr. tiskano 1752. god.

TOMAŠEVIĆ, Antun

(1754)

Razgovor duhovni/ od svetoga/ Bone/ mucsenika/. Na dan prinessenja tila, i karvi svete njegove iz glasovitog/ grada Rima, u posstenu vaross Vukovarsku, ucsinjen u/ Carkvi sveti aposstolah Filipa, i Jakoba frances-/ kanskoj, u istoi imenovanoi varossi. Gospodine Isukarstove 1754. miseca lipnja 24./ I za vikovicsnju uspomenu prikazan na slavu, i posstenje. Ocu mnogo posstovanom fra Jozipu Iankovichiu,/ iz Vukovara lecturu jubilatom, pripovidaocu glaso­vitom, jur-/ ve custodu, i provincialu Srebarno Bosanske ssiroke provinciae, i sadanjem diffinituru gene-/ ralome reda serafinskog dostoinome etc./ Od O. fra Antuna Thomassevicha stioca/ S. Bogoslovice generaloga.

8° 16 str. (M S O)

ČILIĆ, Luka

(1755)

Directa/ ad/ coelum via./ Seu tres gradus/ perfectionis evangelicae,/ in quas observationes dispositae, non utilis/ solum, sed et necessariae tum religiosis,/ tum ecclesiasticis praecipuè moderatoribus/ novitiae juventutis tendentibus/ ad perfectionem evangelicam/ ex/ variis autoribus/ diligenter conquisitatae et propositae in/ publicam utilitatem. À P. Fr. Luca Csilich à Baja, olim/ novitiorum magistro et nunc SS. teol./ lect. gen. ord. min. S.P.N. Francisci/ observ. prov. Bosnae Argentinae/ Superiorum permissu. Anno MDCCLV.

8° 24 nepag. + 432 + 7 nepag. str. (M S O)

Na kraju predgovora: Essekini. Die - mense - anno 1755. indignus servus Fr. Lucas Csilich idem qui supra.

TOMAŠEVIĆ, Antun

(1755)

Nodus/ Gordius/ de regula proxima actuum humanorum sive/ Conscientia./ Non clava Herculis, nec Macedonis gladio dissectus, verum theoretice resolutus juxta genuinum sensum, subtilis/ Joannis Duns-Scoti/ doctoris seraphici, Marianae inocentiae defensoris/ invictissimi./ Ac publice Valcovarini/ in ecclesia ff. min. de observ. dedicatae Ss. apostolis Philippo et/ Jacobo, in qua nunc honorifice conservatur corpus/ S. Boni Martyris propugnatus,/ a/ religiosis fratribus Christophoro Tripskorn, et Antonio/ Jankovich studentibus generalibus. Praeside/ R. P. Antonio Thomassevich a Valcovarino Ss. theol. in licaeo Essekiensi lectore generali./ Cum permissu superiorum/. <1755.>

8° nepag. 5 str. (M S O)

JESIK, Ladislav

(1770)

Conclusiones/ theologicae,/ quas/ de tribus postremis/ ecclesiae sacramentis,/ die 24. julii, anno 1770. Essekini in Ecclesia Sanctae Crucis inventae/ ordinis fratrum minorum regularis observantiae,/ publice defendendas susceperunt/ PP. Leander Koeppl, Samuel Plass,/ et/ Fr. Antonius Peretzky, ejusdem sodalitii pro­fessi, et theologiae auditores./ Praeside/ R. P. Ladislao Jesik/ lecotre.

8° 8 str. nepag. (M S O)

INDEX doctorum

Index doctorum/ in ordine minoritico praeclaris fulgentium titulis XXXIII.

vel. 31 x 39,5 cm (M S O)

MALEDICTUS, qui facit

Maledictus, qui facit opus Dei negligenter. Jer. 4

vel. 35 x 44 cm (M S O)

OMNES stabimus

Omnes stabimus ante tribunal/ Christi./

vel. 24 x 33 cm (M S O)

PAX vivis

Pax vivis,/ requies defunctis./

vel. 25 x 40 cm (M S O)

TABULAE

Tabulae, sive schedula sacramentorum catholicae ecclesiae ab authore descripta.

vel. 48 x 35 cm (M S O)

VIGILES exubiae

Vigiles exubiae/ servis Dei.

vel. 37 x 49 cm (M S O)

WIR Ober

Wir N. N. Ober und Unter Zech-Meister, und ein gantzes ehr­sames Handwerck

vel. 13,5 x 24 cm (M S O) Ovo je blanket za kalfinsku svjedodžbu. Mjesto i godina upisani su rukom: Essegg, anno 1766.

VELIKANOVIĆ, Ivan

(1775)

Libellus/ tripartitus,/ cujus,/ pars prima:/ abusus, in sacrificio missae/ occurrentes, corrigit. Secunda:/ inclinationes debitas in eo-/ dem; et sub officio Divino, in choro,/ observandas, praescri-bit. Tertia:/ modum inserviendi, in missa/ privata, exhibet./ A Patre Joanne Velikanovich, pro-/ vinciae S. Joannis à Capistrano, ordinis minorum, regularis observantiae, alumno, in/ lucem datus, et iis, qui ad supradicta ministe-/ria rite obeunda sunt destinati, oblatus,/ et consecratus./ Cum permissu superiorum./ Essekini/ Typis Joannis Martini Diwalt./ MDCCLXXV./

8° 39 str. (M S O)

Omotni naslov

HERWIG, Bohuslav

(1776)

Antidotum/ libertinismi/ moderni,/ sanis fidelium mentibus/ in praeservationem,/ male vero affectis ad/ reparationem propinatum/ a/ P. Bohuslao Herwig,/ sac. can. et exem. ord. prae-/monst. reg. eccles. B. V. M. in Monte/ Sion canon. Proto-notar. apost. nec/ non in celeberrimo archi-/ episcopali/ collegio Prageno Ss. theologiae/ professore ord. et seniore./ Essekini/ typis Joannis Martini Diwalt/ MDCCLXXVI.

8° 240 + /8/ str. (M S O)

KNEŽEVIĆ, Petar

(1776)

Mukka/ gospodina nashega/ Isukersta/ i placs Divice Marie/ majke njegove,/ za pivanje uredno sloxena od/ otca Fra Petra Knexenicha,/ reda svetoga Franceska od /obsluxenjah, derxave pri-/ svetoga odkupitelja u/ Dalmacii. Koja/ od nikih ricsih, u ovima stranama /kod Illirah, neobicsajnih, ocsisti Otac Fra Ivan Velikanović, reda istoga, derxave/ Svetoga Ivana Kapistrana, i csini/ priutishtiti./ S' dopushtenjem starishinah./ U Osiku/ Slovih Ivana Martina Diwalt, godine MDCCLXXVI.

8° 77 + /1/ str. sa sl. (M S O)

LIPOVČEVIĆ, Petar

(1776)

Illustrissimo domino domino/ Michaeli/ libero baroni/ de Wallis,/ ord. milit. Mariae Theresiae/ equiti, sac. caes. reg. et apostolicae/ majestatis colonello, nec non in-/ cliti regiminis equestris in Sla-/ vonia commendanti, patrono, ac mae-/ cenati munificentissimo etc./ has/ Propostiones/ ex/ Universa Philosophia/ offert M. V. P. Petrus Lipovcsevich a Baja,/ ord. min. de observantia, provinciae S. Joannis/ a Capistrano alumnus, et lector/ ordinarius./ Adversae parti occurrentibus/ R. R. F. F. Aloysius Baumgärtl, et Bartho-/ lomaeo Csordassich, ejusdem ord. et prov./ filiis, in ecclesia liberae regiaeque Civi-/tatis Posseganae Spiritui Sancto dicata. An. 1776. mense julio die 25. Essekini, typis Joannis Martini Diwalt.

8° 16 str. nepag. (M S O)

PAULS, Ivan Venceslav

(1776)

Prava, i/ pomljivo ispisana/ ovcsarnica/ illiti/ uvixbani nauk/ kakose ovce po dobrom go-/ denju u najpodpuniu verstu/ okrenuti, i u njoj uxder-/xati moguh./ Najprie od jednoga punno/ zasluxenog, i vishta domorodca ni-/ macski sloxen, zatim na zapovid/ visokih stareshinah u slavonski/ jezik prineshen po /Mathii Ant. Relkovichu,/ njiova Cesaro-Kraljevskog i apostolskog velicsanstva u Brodskoj Kraishnoj/ regimenti capitanu. Pritiskano u Osiku. Po Ivanu Martinu Divalt, Godine 1776.

8° 127 + /6/ str. (M S O)