Prijavi posjet knižnici

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1916)

Rudolfo Franjin Magjer: Moj put. Komisionalna naklada knjižare Radoslava BaČića u Osijeku <Tisak i klišeji Kraljevske zemaljske tiskare u Zagrebu, 1917.)

16° 31 str. + 2 1. (M S O)

(1916)

U spomen Franje Josipa I. 18. VIII. 1830.-21. XI. 1916. Osijek 1917. <Uredio R. F. Magjer. Osijek, Prva hrvatska dionička tis­kara, 1917. „Prosvjeta" društvo za naobrazbu pučanstva žup. viro­vitičke, te si. i kr. grada Osijeka. Sveščić XV>.

8° 83 str. + l 1., sa si. (M S O)

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1916)

Car i kralj Karlo IV. (I.) i carica i kraljica Cita. U Osijeku 1917. <Uredio R. F. Magjer. U Osijeku, Prva hrvatska dionička tiskara, 1917. „Prosvjeta" društvo za naobrazbu pučanstva žup. virovitičke, te kr. i si. grada Osijeka. Sveščić XX.)

8° 4 nepag.+62 str., sa si. (M S O)

Izišla i druga naklada s malom razlikom u opremi.

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1918)

Rudolfo Franjin Magjer: Erotika. Osijek, Tisak Hrvatskog štampar­skog zavoda d. d. Podružnica Osijek, 1918.

16° 33 str.+ 2 1. (M S O)

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1918)

U spomen stogodišnjice rogjenja Petra Preradovića. Za Hrvatsko kazališno društvo, Klub hrvatskih književnika i Prosvjetu uredio R. F. Magjer. Čist utržak namijenjen je bosansko-hercegovačkoj siročadi. (Hrvatski štamparski zavod d. d. Podružnica u Osijeku, 1918.)

8° 27 str. (M S O)

SLAVENSKI apostoli

(1919)

Slavenski apostoli sv. Ćiril i Metod 5. VII. (Narodni blagdan sv. Ćirila i Metoda). Osijek, Izdao odbor za proslavu narodnog blag­dana. Uredio urednik Kluba hrvatskih književnika R. F. Magjer (Tisak Prve hrvatske dioničke tiskare), 1919.

8° 46 str.+5 1. (M S O)

(1919)

Spomen spis 30. IV. 1671. Uredio Rudolfo Franjin Magjer. <Izdao odbor za proslavu Zrinskih i Frankopana). <Osijek, Tisak Prve hrvatske dioničke tiskare, 1919.)

8° 37 str.+5 1. (HAO)

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1920)

R. F. Magjer: Hrvatsko-slovenačka i srpska himna. Preštampano iz 5. broja „Novog ilustrovanog Doma i svijeta" XXXIII. godišta (1920). [Osijek].

4° 4 str. (M S O)

Naslov nad tekstom.

DJECI JE kolo

(1921)

Dječije kolo. Almanak za mladež. (Knjižnica za mladež Hrvatskog štamparskog zavoda d. d. Podružnica u Osijeku. Uredjuje: R. F. Magjer, III.) Osijek, Tisak i naklada Hrv. štamparskog zavoda d. d., Podružnica u Osijeku, [1921].

8° 46 str. + 11. (M S O)

Godina prema oglasu u Hrvatskoj obrani, 15. 4. 1921.

GJURIĆ, Milenko

(1921)

Milenkove pjesme. (Knjižnica za mladež Hrvatskog štamparskog zavoda d. d. Podružnica u Osijeku. Uredjujei R. F. Magjer, V.> Osijek, Tisak i naklada Hrv. štamparskog zavoda d. d. Podružnica u Osijeku, [1921].

8° 38 str. + 11. (M S O)

Godina prema knjižarskom oglasu. Tekst tiskan latinicom i ćirilicom. I

KARADZIC, Vuk Stefanović

(1921)

Narodne priče i pričice po Vuku Karadžiću. (Knjižnica za mladež Hrvatskog Štamparskog zavoda d. d. Podružnica u Osijeku. Uredjuje: R. F. Magjer, broj 1>. Osijek, Tisak i naklada Hrv. štamparskog zavoda d. d. podružnica u Osijeku [1921].

8° 45 + (1) str. (M S O)

Godina prema oglasu u Hrvatskoj obrani. 15. 4. 1921.

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1921)

Milenko D. Gjurić. Preštampano iz Vjesnika županije virovitičke (broj 11—12 od god. 1921.) (R. F. Magjer.) Osijek, Tisak Antuna Rota, [1921].

8° 7 + (1) str. (M S O)

SLAVENSKI apostoli

(1921)

Slavenski apostoli sv. Ćiril i Metod 5. VII. (Knjižnica za mladež Hrvatskog štamparskog zavoda d. d. Podružnica u Osijeku. Uredjuje: R. F. Magjer. IV.) Osijek, Tisak i naklada Hrv. štamparskog zavoda d. d. Podružnica u Osijeku, [1921].

8° 46 str. + 11. (M S O)

Godina prema oglasu u Hrvatskoj obrani 15. 4. 1921.

ZRINSKI i Frankopani

(1921)

Zrinski i Frankopani. (Knjižnica za mladež Hrvatskog štamparskog zavoda d. d. Podružnica u Osijeku. II. Ured ju je: R. F. Magjer.) Osijek, Tisak i naklada Hrv. štamparskog zavoda d. d. podružnica u Osijeku [1921].

8° 48 str. (M S O)

Godina prema oglasu u Hrvatskoj obrani 15. 4. 1921.

(1922)

Božićnica. Almanah za mladež. Knjižnica za mladež Hrvatskog štamparskog zavoda d. d. Podružnica u Osijeku. Uredjuje R. F. Magjer. VI (prvi svezak). Osijek, Tisak i naklada Hrvatskog štam­parskog zavoda d. d. Podružnica u Osijeku, [1922].

8° 48 str. (M S O)

Godina prema knjižarskom oglasu.

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1922)

R. F. Magjer: Pjesme iz osame. (Osijek, Tisak Antuna Rotta. Komisionalna naklada Hrvatskog štamparskog zavoda d. d. Podruž­nica u Osijeku, 1922.)

8° 80 str. (M S O)

Omotni naslov.

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1922)

Hrvati u Srbiji. Opisao R. F. Magjer i V. Ivakić. Osijek, Tisak i naklada Antuna Rotta, (1922).

8° 129 str. (M S O)

NARODNI kalendar

(1922)

Narodni kalendar 1922. Godište prvo. Skupno izdanje „Jeke od Osijeka" (izlazila 3. god.) i „Godišnjaka Gospodarskog društva" (izlazio 36. god.) Uredili za Klub hrvatskih književnika i Hrvatsko- -slavonsko gospodarsko društvo kao središnju zadrugu u Osijeku uz pomoć „Prosvjete" i „Češke obec" R. F. Magjer i Stjepan Jurić. Osijek, Tisak i naklada Hrvatskog štamparskog zavoda d. d. Podr. Osijek.

4° 164 str. + oglasi. (M S O)

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1923)

Poezija i proza iz Poriva i Zapisaka sa sela. R. F. Magjer. Osijek Komisionalna naklada B. Franka, Tisak A. Rotta, 1923.

8° 96 str. • (M S O)

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1923)

Sastanak prosvjetnih radnika u Osijeku 20. V. 1923. <R. F. Magjer. Preštampano iz „Vjesnika Županije Virovitičke" za god. 1923. Osijek, Tisak A. Rott>

8° 8 str. (M S O)

Naslov nad tekstom.