Prijavi posjet knižnici

DRAGOLIĆ, Martin

(1924)

Adresar slobodnog i kraljevskog grada Osijeka 1924. Uredili za Klub hrvatskih književnika i umjetnika u Osijeku M. Dragolić i R. F. Magjer. Naklada oglasnog i nakladnog zavoda Publicitas d. d. Podružnica Osijek. Tisak Antuna Rotta.

8° 244 str.+2 1. (M S O)

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1925)

Magjer Rudolfo Franjin: Hrvat. Monolog. [Osijek, 1925.]

8° 4 str. (MS O)

Naslov nad tekstom, bez oznake tiskare. Pjesma odštampana i u „ Vjesniku županije virovitičke" broj 14 i 15, g. 1925.

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1925)

Iz prošlosti i sadašnjosti. R. F. Magjer. Komisionalna naklada St. Kugli u Zagrebu, 1925. <Tisak Srpske štamparije d. d. u Osijeku).

8° 120 str. (M S O)

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1928)

Istina u priči. Iz „Zapisaka sa sela"- R. F. Magjera. Osijek, Tisak Srpske štamparija d. d., 1928.

8° 16 str. (M S O)

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1928)

Kraljević Željoslav. Bajka R. F. Madera sa crtežima I. Roha. Osijek, Štampa Srpske štamparije d. d., 1928.

8° 8 str. ćir. (M S O)

BARBARIC, Mladen

(1929)

Pašino srce. Epska pjesma u pet pjevanja. Spjevao Mladen Barbarić. Prvo jubilarno izdanje Kluba hrvatskih književnika i umjetnika u Osijeku. Perocrteži Vs. Guljevića. Uredio R. F. Magjer. Osijek, Tisak Antuna Rotta, 1929.

8° 36 str. (M S O)

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1929)

Iznad svijeta. Iz Zapisaka sa sela i Poriva, Bilježaka običnih i ne­običnih te Aforizama. R. F. Magjer. Drugo jubilarno izdanje Kluba hrvatskih književnika i umjetnika u Osijeku. Uredio Ivan Zatluka. Osijek, Tisak Srpske štamparije d. d., 1929.

8° 40 str. (M S O)

ZATLUKA, Ivan

(1929)

Snop. Pripovijetke iz svakdašnjeg života. I. Zatluka. Treće jubilarno izdanje Kluba hrvatskih književnika i umjetnika u Osijeku. Uredio R. F. Magjer. U Osijeku, Tisak Srpske štamparije d. d. u Osijeku, 1929.

8° 32 str. (M S O)

KOZARČANIN, Ivo

(1930)

Rudolfo Franjin Magjer. Studija. Napisao Ivo Kozarčanin. <Osijek, Tisak Ferde Kittera u Osijeku, 1930. Izdanje „Jadranske vile" u Omišu.)

8° 32 str. (M S O)

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1930)

Bilješke obične i neobične. R. F. Magjer. Četvrto jubilarno izdanje Kluba hrvatskih književnika i umjetnika u Osijeku. Tisak Ferde Kittera i Srpske štamparije d. d., 1930.

8° 52 str. (M S O)

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1930)

Zvono u vodi i drugi zapisci sa sela. R. F. Magjer. Vlastita naklada. Osijek, Tisak Ferde Kittera, 1931.

8° 96 str. (M S O)

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1935)

Učiteljski i drugi epigrami. Spjevao Rudolfo Franjin Magjer. Osijek, Tiskara Lechner i Vuksan, 1935.

8° 114 str. +61. (M S O)

MAGJER, Rudolfo Franjin

(1937)

40-godišnjica rada hrvatskog fresko slikara Ive Volarića Šišulje u Baski. <R. F. Magjer 1937, Tiskano kao manuskript. Osijek, Fran-kova tiskara).

8° 8 str. nepag. (M S O)

Omotni naslov.