Prijavi posjet knižnici

KLASIFIKACIJA glavne učione

(1861)

Klasifikacia glavne učione nutarnjeg grada Osěka. Koncem školske godine 1861. Classification der innerstädtischen Haupt-Schule zu Essek am Schlusse des Schuljahres 1861. Druck von Carl Lehmann u. Comp. in Essegg.

4° 4 str. nepag. (M S O)

KOVAČIĆ, Antun

(1861)

Decus ordinis seraphici. Concinuit Antonius Kovačić, dioecesis Diacovensis presbyter. Essekini, Typis Caroli Lehmann et socii 1861.

8° 84 str. + 2 1. (M S O)

LOBLIED

(1861)

Loblied zum heiligen Johann von Nepomuck. Essegg, Gedruckt bei Carl Lehmann u. Comp. 1861.

16° 4 str. sa sl. (M S O)

OKRUGIĆ, I[ija

(1861)

Seljanka ili Pastirski razgovor srietnom rodjen danu i preradostnom naimenovanju velikog župana virovitičke županije preuzvišenoga i presvietloga gospodina Josipa Jurja Strossmayera bosansko-djakovačkog i sriemskog biskupa, nj. c. kr. apošt. veličanstva taj. savjetnika, nj. svetosti pape pristolnika i grofa rimskoga i t. d., i t. d. narodnosti i prosvjete jugoslavenske vrloga podupiratelja i narodnog ljubimca u znak srdačne narodne zahvalnosti i sniženoga štovanja kao čestitka spjevan i prikazan po Iliji Okrugiću Sriemcu nadarbeniku i propovjedniku stolne crkve djakovačke, a po njekih mladićih sjemeništa djakovačkog predstavljen 4. veljače god. 1861. <U Osieku. Tiskom Drag. Lehmanna i druga 1861.>

8° 31 str. (M S O)

POZDRAV njegovoj svetosti

(1861)

Pozdrav njegovoj svetosti gospodinu Josifu Baronu Rajačiću patrijarhu srbskom, arhiepiskopu i mitropolitu Karlovačkom, njegovog c. k. apost. veličestva djejstvitelnom tajnom savjetniku, c. k. aust. imper. Leopold ordena velikoga krsta i gvozdene krune prvog stepena Kavaljeru i pr. i pr. i pr. Kad je na duhove 1861 pedeseto godišnju uspomenu svog svešteničkog čina u Sremskim Karlovcima proslavio. U Oseku, Štampa Drag. Lemanna i druga 1861.

4° 8 str. (M S O)

Na kraju teksta: Od omladine Vukavarske; ćir.

RECHNUNGSAUSWEIS

(1861)

Rechnungsausweis des Frauen-Wohlthätigkeits-Vereins in Essek vom 1. März 1860 bis 28. Februar 1861. Essek, Druck von Carl Lehmann u. Comp. 1861.

8° nepag. (M S O)

TOPALOVIĆ, Mato

(1861)

Ćuti pjesnikove pri obnovi starodavnog ustavnog života u Kraljevinah Horvatskoj i Slavonskoj u slavu uzvišenih uslied toga po njih veličanstvu apostolskom kralju i cesaru na različna dostojanstva iste naše domovine sinovah a ponajviše preuzvišenoga gospodina biskupa djakovačkog ili bosanskog i sriemskog Josipa Jurja Strossmayera na dostojanstvo župana virovitičkoga prigodom svečanog njegovog u istu čast uvoda u Osieku dne 11. veljače 1861. izjavljene i smierno prikazane. <U Osieku, Tiskom Drag. Lehmanna i drug. 1861.>

8° 29 str. (M S O)

Ispod teksta: M.T. . .. ć, tj. Mato Topalović. Postoji još jedno izdanje iz iste godine s malim razlikama u tekstu na 8. i 9. str. i bez potpisa.

VERZEICHNIS der Mitglieder

(1861)

Verzeichnis der p. t. Mitglieder der Essegger Liedertafel im Jahre 1861. <Druck von Carl Lehmann u. Comp. in Esseg.) (M S O)

Na jednom listu vel. 34 x 20

BERICHT der Handels-und

(1862)

Bericht der Handels-und Gewerbekammer für Slawonien vom 2. Oktober 1860. Deutsche Ausgabe. Essek, Druck von Carl Lehmann u. Comp. 1862.

8° 110 str. (M S O)

Hrvatsko izdanje do sada nije nađeno.

BOTIĆ, Luka

(1862)

Petar Bačić. Historička pripoviest iz narodnog života u Dalmaciji u drugoj polovici šestnaestoga vieka. Spjevao Luka Botić. U Osieku, brzotiskom Dr. Lehmanna i drug. 1862.

8° X + 168 str. (M S O)

GOVORI prilikom svečanog

(1862)

Govori prilikom svečanog umieštenja presvietlog gospodina Ladislava Delimanića na veliko župansko dostojanstvo slavne županije Virovitičke dana 27. svibnja 1862. držani. U Osieku, Brzotiskom Dragutina Lehmanna i druga, 1862.

4° 14 str. (M S O)

IZKAZ računa

(1862)

Iskaz računa dobrotvornog zavoda gospojah u Osieku od 1. ožujka 1861. do konca veljače 1862. Rechnungsausweis des Frauen-Wohlthätigkeits-Vereins in Essek ... Osiek, Štampa Drag. Lehmanna i dr. 1862.

8° 20 str. (M S O)

IZVJEŠĆE velike gimnazije

(1862)

Izvjestje o kralj. velikoj gimnaziji u Osieku koncem godine školske 1861-62. U Osieku, Brzotiskom Drag. Lehmanna i druga, 1862.

4° 36 str. (M S O)

Ovaj se izvještaj odnosi na škol. god. 1860/61 i 1861/62.

KLASIFIKACIJA glavne učione

(1862)

Klasifikacija glavne učione nutarnjega grada Osěka koncem školske godine 1862. Klassifikation der innerstädtischen Haupt-Schule zu Essek am Schlüsse des Schuljahres 1862. Druck von Carl Lehmann u. Comp. in Essegg.

4° 4 str. (M S O)

PLATON

(1862)

Platonovi spisi. Prevedeni i razjasnjeni po J. V. Kostić-u. Prvi svezak. Žitije Platona. Kriton Hipparhos. U Osieku. Tiskom Dragutina Lehmanna i druga <1862.>

8° 72 str. (M S O)

TORDINAC, Juraj

(1862)

Gospodični Mili Zadrobilkovoj slava! U Osieku, Štampa Drag. Lehmanna i druga. (M S O)

Potpisano: Juraj Tordinac, u Djakovu 23. III 1862. Na jednom listu vel. 21,50 X 17,5 cm

FRAGNER, Vjekoslav

(1863)

Čestitka u slavu visokoučenog gospodina podjašprišta Dra. Jakoba Hegeduševića ravnatelja, Osiečko-kot. puč. učionah nadzornika na imenadan: od učenikah II. razreda u ime ukupne školske mladeži svečano krasnoslovljena; a sastavljena Vjekoslavom Fragnerom učiteljem. U Osieku. Tiskom Dragutina Lehmanna i druga, 1863.

8° 4 str. nepag. (M S O)

IZKAZ računa

(1863)

Izkaz računa dobrotvornoga zavoda gospojah u Osieku od 1. ožujka 1862. do konca veljače 1863. Rechnungsausweis des Frauen-Wohltätigkeits-Vereins in Essek . . . Osiek, Štampa Drag. Lehmanna i drug. 1863.

8° 20 str. (M S O)

IZVJEŠĆE velike gimnazije

(1863)

Izvjěstje o kralj. velikoj gimnaziji u Osěku koncem godine školske 1862/3. U Osěku. Berzotiskom Drag. Lehmanna i druga, 1863.

4° 17 + (1) str. + 18 str. (M S O)

Prvi dio s raspravom L. Mahnića: Razmjerje jugoslavenskih jezikah, tiskan je u Zagrebu, str. 17 + |1|, dok je drugi dio sa školskim vijestima tiskan u Osijeku.

KOVAČIĆ, Antun

(1863)

Vota fausta, quae reverendissimo domino domino Jacobo Hegedušević abbati beatae Mariae Virginis de Monte Petrovaradinensi, artium liberalium et philosophiae doctori, districtus Essekiensis vice-archi-diakono, S. sedis dioecesanae assessori, ecclesiae superioris parocho, novis infulae honoribus insigni praelato, amico et potrono suo: grati animi affectu initio anno 1864. precatus Antonio Kovačić, capellanus. Essekini, Typis Caroli Lehmann et socii, 1863. (M S O)

Na jednom listu, vel. 50 x 40 cm štampano u 5 boja i zlatom.