Prijavi posjet knižnici

EINLADUNG zu der … Generalversammlung

(1899)

Isr. Frauen-Wohlthaetigkeits-Verein Essek-Oberstadt. Einladung zu der . . . 1899 . . . abzuhaltenden ordentlichen General-Versamm­lung des Essek-Oberstädter-Frauen-Wohlthätigkeits-Vereins. Essek, Jul. Pfeiffer, [1899.]

8° nepag. 8 str. (M S O)

Sadrži: Rechmtngsabschluss und Bilanz 1896-1897-1898.

ERBEN, A/nton/

(1899)

Neue praktische Kalender-Reform für das XX. Jahrhundert. Neue regelmässige Eintheilung der Monat- und Wochen-Tage. Mit Berücksichtigung der Feiertage und Verkürzung der Arbeitszeit für alle Schichten der Bevölkerung der ganzen civilisirten Welt. Verfasst von A. Erben. Essek. Im Selbstverlage des Verfassers. Druck von Julius Pfeiffer in Essek, 1899.

8° 42 str. + l prilog zidni kalendar vel. 39 x 56 cm. (M S O)

Postoje dva izdanja koja se razlikuju samo grafičkom opremom.

GODIŠNJE izvješće dobrovoljnoga

(1899)

Godišnje izvješće dobrovoljnoga gombalačkog i vatrogasnog društva osječkoga predloženo XXVI. redovitoj glavnoj skupštini dne 30. travnja 1899 <1898. Osijek, Gornji grad> — Jahresbericht des Essegger freiwilligen Turn- und Feuerwehr-Vereines an die XXVI. ordentl. General-Versammlung am 31. April 1899. <Osijek, Tiskom Dragutina Laubnera, 1899.>

8° 27 str. (M S O)

Sadrži i Računski zaključak ... za 1898.

GODIŠNJE izvješće o radu

(1899)

Društvo za tjelovježbu „Hrvatski sokol“ u Osijeku. Godišnje izvje­šće o radu i trošku za godinu 1898. [Osijek, 1899.]

8° 20 str. (M S O)

Omot tiskan, tekst litografiran.

GODIŠNJI izvještaj više

(1899)

Godišnji izvještaj više djevojačke škole i s njom spojenih stručnih tečajeva ter nižih pučkih dječačkih i djevojačkih škola slob. i kralj. grada Osijeka, više pučke škole smjera obrtnoga ter šegrtskih škola koncem školske godine 1898/9. Osijek, Tiskom Julija Pfeiffera, 1899.

8° 168 str. (M S O)

HAUS-GESETZE der Mursa

(1899)

Haus-Gesetze der Mursa. Fest-Lieder für die Sanction Mursa 25. Hornung a. U. 40. Reychsdruckerei Buchfink, Mursa.

8° 12 str. (M S O)

a.U.40 = 1899 god. Buchfink = Carl Laubner

IZVJEŠĆA trgovačko-obrtničkih

(1899)

Izviešća trgovačko-obrtničkih komora u Osieku, Senju i Zagrebu za godinu 1898. na kr. ug. ministra trgovine. Posebni otisak iz skup­nog izviešća sa naslovom „Narodno gospodarstveno stanje zemalja ugarske svete krune za godinu 1898“. Budimpešta. <Tiskarna Franklinova društva.> 1899.

8° 95 str. (M S O)

IZVJEŠĆE upravnoga odbora

(1899)

Izvješće upravnoga odbora županije virovitičke i kr. podžupana iste županije ob uredovnom djelovanju pomenutog odbora kr. županijske oblasti u Osieku i područnih joj kr. kot. oblasti za vrieme od 1. siečnja do 31. prosicna 1898. Podneseno skupštini županije virovitičke obdržavanoj 25. svibnja 1899. U Osieku. <Tiskom Julija Pfeiffera>, 1899.

4° 235 str. + 2 1. (M S O)

IZVJEŠTAJ muške učiteljske

(1899)

Izvještaj kr. muške učiteljske škole u Osijeku koncem školske go­dine 1898/1899. U Osijeku, Tiskarski zavod Vjekoslava Schaffera, 1899.

8° 65 str. (M S O)

IZVJEŠTAJ velike gimnazije

(1899)

Izvještaj kr. velike gimnazije u Osijeku za školsku godinu 1898/9. Osijek, Tiskom Julija Pfeiffera, 1899.

8° str. ? (M S O)

Primjerak defektan.

KRISTISCHE Bemerkungen

(1899)

Kritische Bemerkungen zum Entwurfe des Vertrages und des Sta­tutes der projectirten Hochquellenwasserleitung in Essegg. Essegg, Buchdruckerei Carl Laubner Essegg-Oberstadt, <1899.>

8° 12 str. (M S O)

Datirane 1899, potpisano: Mehrere Hauseigenthümer.

MNIJENJE odvjetničkog odbora

(1899)

Mnijenje odvjetničkog odbora u Osieku glede osnove odvjetničkog reda i karnostnog statuta za odvjetnike i odvjetničke pripravnike. <U Osieku, Tiskom Dragutina Laubnera, 1899.>

4° 28 str. (M S O)

Datirano 1899, omotni naslov.

NAREDBENIK za veletržce

(1899)

Naredbenik za veletržce slob. i kralj. grada Osieka. <Osiek, Tis­kara Ig. Wortmann i drug> [1899.]

8° 32 str. (M S O)

Potvrđeno 31. XII 1898., omotni naslov.

NEUMANN, Dragutin

(1899)

Zadruga za regulaciju Karašice i Vučice. Napisao Dr. N [tj. Dragu­tin Neumann]. U Zagrebu, Tisak Dioničke tiskare, 1899.

8° 56 str. (M S O)

Omotni naslov.

OBĆENITI osvrt

(1899)

Obćeniti osvrt na razvoj narodnog gospodarstva u području trgovačko-obrtničke komore za Slavoniju u Osijeku tečajem godine 1898. [1899.]

8° 28 str. (M S O)

Datirano 1899., bez oznake tiskare.

OVNIČEVIĆ, Stanko

(1899)

Pobožnost na poštenje svete Anne majke b. d. Marie koju bogoljubna duša kišćanska obdržaje svakoga Utorka, koj dan jest dan porodjenja i dan smrti njezine. Po jednom misniku biskupije Djakovačke. S dopuštenjem Starešinah. U Osieku 1845. kod Divalda. Novo štam­pano Osijek, L. Friedmann, 1899.

16° 62 + /1/ str. (M S O)

Izašlo anonimno, po Kukuljeviću autor je Stanko Ovničević.

POSLOVNI izkaz

(1899)

Osiečka štedionica. — Essegger Sparcassa. Tridesetprvi poslovni izkaz, razmjera, račun gubitaka i dobitaka za godinu 1898. — Ein­undzwanzigster Verkehrs-Ausweis, Bilanz, Verlust-u. Gewinn-Conto vom Jahre 1898.

4° 16 str. nepag. (M S O)

Datirano 1899. bez oznake tiskare.

PRAVILA marvogojnog društva

(1899)

Pravila marvogojnog društva u Osijeku, gornjem gradu. Statuten des Rinderzucht-Vereines in Essegg-Oberstadt. U Osijeku, Tiskom Dragutina Laubnera, 1899.

8° 23 str. + l 1. (M S O)

PRAVILA Srpske štedionice

(1899)

Pravila Srpske štedionice kao zadruge u Oseku. Zagreb, Štampano u Srpskoj štampariji, 1899.

8° 25 str. čir. (M S O)

PRORAČUN obćine

(1899)

Proračun obćine slob. i kralj. grada Osieka, domaćega gospodarstva (komore), gradskih zaklada i zaklada stojećih pod rukovanjem istoga. Za godinu 1900. Osiek, Dolnji grad. Tiskarski zavod Vjekoslava Schaffera, 1899.

2° 103 str. (M S O)

Omotni naslov.