Arheološki odjel

 

Arheološki odjel jedan je od prvih odjela u Muzeju Slavonije. Već od osnutka Muzeja započelo je stvaranje arheoloških zbirki, najprije darovanim zbirkama Franje Sedlakovića i Dragutina Nubera, a potom i drugih skupljača starina. Prvih dvadesetak godina donacije su uz kupnju bile jedini način prikupljanja arheoloških predmeta. Dolaskom Vjekoslava Celestina u Muzej Slavonije 1893. godine započeto je s arheološkim iskapanjima, koje od tada postaju primarni način stjecanja arheoloških fundusa. Arheološki odjel se prvi puta spominje kao jedan od odjela Muzeja 1941. godine, a dr. Danica Pinterović, iako obrazovanjem povjesničar postala je vrlo brzo nakon toga prvi kustos Arheološkog odjela u povijesti muzeja. Godine 1956. muzej je dobio i prvog obrazovanog arheologa Mirka Bulata, a dolaskom u muzej 1979. godine prapovijesne arheologinje Jasne Šimić Arheološki odjel je počeo raditi u dva pododjela - Prapovijesnom i Antičkom. Sredinom 90-tih godina formiran je i treći pododjel - Seobe naroda i srednjeg vijeka - od brojnih pojedinačnih predmeta i manjih cjelina, koje su se ranije nalazile uglavnom u  Arheološkom odjelu, ali i u nekim drugim. Odjel danas čine tri pododjela, a cjelokupni fundus Odjela je organiziran u 20-tak zbirki, s nizom podzbirki.

 

 

 

 

Stručni djelatnici


  • viša kustosica
  • viši kustos
  • kustosica
  • viša kustosica