Javna nabava

 

 

Plan nabave 2014.

 

_____________________________________

 

Obavijest

 

Temeljem izjave iz članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik javnog naručitelja iz članka 13. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njime povezane osobe u odnosu iz članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, odnosno s kojima Javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju.

 

 

_____________________________________

 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovih izvršenja

 

_____________________________________

 


Plan javne nabave Muzeja Slavonije za 2013.

 

Registar o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini

 

_____________________________________

 

 

Plan javne nabave za 2012.


Izmjene plana nabave za 2012.

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazumaza 2012.

 

_____________________________________

 

 

2012. godina - Postupci u tijeku

 

 

Radi evidencije o gospodarskim subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje, molimo Vas da prije preuzimanja dokumentacije za nadmetanje svoje podatke pošaljete na e-mail: angelina.loncaric@mso.hr

 

 

_____________________________________

 

03. listopada 2012. god.

 

Izvođenje radova na sniženju procjedne i podzemne vode na sjevernoj stranipodrumskog zida zgrade Muzeja Slavonije

 

Dokumentacija za nadmetanje