Kartografska zbirka


Kartografska zbirka sadrži sve vrste kartografskih prikaza, atlase i arhitektonske nacrte iz razdoblja od 16. st. do suvremenog doba. Postojeći fond Zbirke ima oko tisuću

jedinica rukopisnih, tiskanih karata i crteža, većinom područja Osijeka, Slavonije i Hrvatske. Prema vrsti kartografskog prikaza ustrojene su zbirke:

 

  • Zbirka preglednih zemljopisnih karata - sadrži stare karte Slavonije, Hrvatske i drugih zemalja iz razdoblja od 16. do 19. st. izrađene u tehnici bakroreza u inozemnim radionicama (Karta Slavonije, Hrvatske..., A. Hirschvogel, 1572.; Karta Panonije i Ilirije, A. Ortelius, 1590.), zatim karte iz 19. i 20. st., domaće i strane provenijencije, izrađene u različitim tiskarskim tehnikama.
  • Zbirka atlasa - najstariji atlas u Zbirci je "Parvus atlas Hungariae", G. Hevenesia iz 1689. g., nekoliko primjeraka atlasa je iz 18. st.
  • Zbirka topografskih karata - sadrži topografske karte u mjerilu 1:75000 treće zemaljske izmjere, tzv. franc - jozefinske (1869.- 1887.g.) i pretiske iz razdoblja 1. svj.rata, reambulirane topografske karte iz 1929. i 1931. g. u mjerilima 1:50 000 i 1:100000 i suvremene topografske karte u različitim mjerilima.
  • Zbirka planova i nacrta - sadrži katastarske planove Osijeka (najstariji su rukopisni katastarski planovi Gornjeg grada iz 1758.g. i Donjeg grada iz 1759. g.), rane rukopisne katastarske planove vlastelinstava (vukovarsko vlastelinstvo iz 1733.) i litografirane kopije katastarskih zemljovida reambulacije valpovačkog vlastelinstva iz 19. st. Zasebnu skupinu čine projektni planovi i nacrti (regulacija rijeke Drave, izgradnja pojedinih dijelova grada), te nacrti pojedinih objekata.