Odjel hemeroteke


U Muzeju Slavonije se postupno prikupljala građa, koja je zapošljavanjem prof. Medveda 1944. god. uobličena u poseban odjel s originalnim nazivom Hemeroteka, koji kao takav djeluje sve do naših dana. Prof. Medved je odredio ovaj pojam u našoj muzejskoj publikaciji Osječkom zborniku: "Grčka riječ hemera znači dan, a onda i pisanje i štampanje samo za jedan dan, a to su novine. Riječ pak theke jest sprava za spremanje npr. škrinja. Hemeroteka je dakle zbirka novina i spremište za novine". Ovaj odjel skrbi o novininama, plakatima, kalendarima, sitnom tisku i novinskim izrescima tiskanima u Slavoniji ili na bilo koji način vezanima uz Slavoniju.

 

 

 

 

Tiskana građa, napose ona zavičajnog karaktera, umogome oslikava vrijeme u kojemu je nastala. Unutar Hemeroteke pohranjena je tzv. efemerna građa te bogata zbirka novina. Sustavno prikupljana od početka 20. stoljeća okupila je više tisuća primjeraka koji poput mozaika slažu sliku prošlosti Osijeka. Građa je razvrstana unutar: Zbirke novina; Zbirke plakata; Zbirke kalendara, Zbirke sitnog tiska te Zbirke izrezaka (Press cliping)

 


Stručni djelatnici


  • knjižničarska savjetnica
  • knjižničarka