Odjel umjetničkog obrta


Odjel umjetničkog obrta ima svoje začetke s osnivanjem Muzeja. Pojedine manje zbirke i predmeti dospijevaju u Muzej u većoj mjeri 90-ih godina 19. stoljeća, npr. veći dio vrijedne zbirke fajanse i kositra (darodavac Franjo Sedlaković). Kasnijih godina zbirke su povremeno popunjavane i proširivane uglavnom darovima i ponešto, otkupima. Fundus je znatno povećan 1946. i 1947., kada je Komisija za zaštitu spomenika kulture ( KOMZA ) na području Slavonije i Srijema sakupljala kulturno-povijesni i umjetnički materijal te ga pohranjivala u osječkom Muzeju, tada jedinoj muzejskoj ustanovi u sjeveroistočnoj Hrvatskoj. Odjel umjetničkog obrta osamostaljen je 1951. godine. Fundus Odjela razvrstan je u devet zbirki s nizom podzbirki.


 

 

Stručni djelatnici


  • viša kustosica
  • kustosica