Odjeli

 

Radi racionalnijeg i djelotvornijeg obavljanja stručno-znastvenih poslova u Muzeju Slavonije je uspostavljeno 9 ustrojbenih jedinica - odjela. Ustrojbena podjela kao i nazivi samih odjela dovoljno govore o kompleksnosti građe koju Muzej Slavonije prikuplja, čuva, proučava i izlaže, a u konačnici ga i čini najvećim muzejom općeg tipa u Hrvatskoj.

 

Odjeli Muzeja Slavonije su:

 

- Arheološki odjel

- Numizmatički odjel

- Povijesni odjel

- Etnografski odjel

- Odjel umjetničkog obrta

- Prirodoslovni odjel

- Tehnički odjel

- Odjel muzealnih tiskopisa

- Odjel hemeroteke