Povijesni odjel


Osnutkom Muzeja, s prvom donacijom koja je sadržavala i staro oružje započelo je sakupljanje građe povijesnog sadržaja i značenja koja je pohranjena u zbirkama današnjeg Povijesnog odjela. Opredjeljenjem za sakupljanje raznovrsne građe postavljene su osnove kompleksnosti koja se odražava u strukturi današnjih zbirki. Nadležnost nad svim muzejskim zbirkama, tijekom prvih sedamdeset godina postojanja Muzeja, imao je samo jedan kustos, a povećanjem broja djelatnika 40-tih godina 20. stoljeća stvoreni su uvjeti za sustavnije sakupljanje i stručnu obradu muzejske građe. Većinu građe su darovali pojedinci, strukovne, građanske udruge i ustanove, uz povremene otkupe. Značajnu potporu i pomoć pružilo je Društvo prijatelja starina “Mursa”. Bogatstvo i raznolikost fundusa Povijesnog odjela odražava se već u brojnosti, kompleksnosti i veličini zbirki, koje obuhvaćaju razdoblje od 16. do 20. st., a po sadržaju, podrijetlu i značenju, građa se većim dijelom odnosi na povijest grada Osijeka i Slavonije.

 

 


 

Stručni djelatnici


  • viši kustos
  • viši kustos