Preparatorsko-restauratorska radionica

 

Preparatorsko-restauratorska je radionica osposobljena za stručno obavljanje konzervatorskih i restauratorskih zahvata na predmetima od metala, drveta i keramike. Duga tradicija, moderna oprema i stalno usavršavanje djelatnika radionice jamče kvalitetnu i dugotrajnu zaštitu obrađene građe. Uz konzerviranje i restauriranje bogatog muzejskog fundusa radionica je, posebno u ranijim razdobljima, prihvaćala građu i iz drugih ustanova koje nemaju specijaliziranu preparatorsku radionicu. Za potrebe muzeja izrađuje suvenire i replike muzejskih predmeta u keramici i gipsu, a osposobljena je i za izradu replika od metala (npr. numizmati, medalje, dukati i slično).

 

Stručni djelatnici:

 

, viši preparator i voditelj radionice (keramika),

 

, preparator (metal, drvo)