ComiXconnection

ComiXconnection je međunarodna izložba neovisnog alternativnog stripa iz Mađarske, Rumunjske, Slovenije, Srbije i Hrvatske.

 

Strip, bandă desenată, strip, képregény, стрип - Koliko su raznoliki sami nazivi za strip kao medij, toliko se različito i manifestira strip u Hrvatskoj, Sloveniji, Rumunjskoj, Mađarskoj i Srbiji. Povi­jest njegova nas­ta­janja izravno odražava poje­dine poli­tičke poza­dine i otvorenost društva pri kon­taktu s tim vidom umjet­nosti i komunikacije. To je ujedno i razlog zašto i granice između mainstream i alter­na­tivnog stripa vari­raju od zemlje do zemlje. ComiX­con­nec­tion pred­stavlja neza­v­isni strip tih pet zemalja u najširem smislu riječi, te skreće pozornost na raz­like, ali i moguće poveznice.


Muzej na lenti vremena grada

Muzej Slavonije Osijek je povodom Dana grada i 135-te obljetnice od svog osnutka organizirao prigodnu izložbu "Muzej na lenti vremena grada". Muzej Slavonije je osnovan davne 1877. godine kao gradski muzej. Muzej Slavonije Osijek danas ima nacionalni status, a u svom nazivu nosi regionalno obilježje. No, najvećim svojim dijelom on i dalje priča gradsku priču. Upravo ovm prigodnom izložbom to i pokazuje.


Izložbe u tijeku

 

 

Izložba Ljupki čuvari uspomena predstavlja 32 portretne minijature iz Zbirke slika i okvira Muzeja Slavonije. Portretne minijature prvi su put izložene i sagledane kao cjelina, koja donosi zanimljive spoznaje o izradi i naručiteljima portretnog slikarstva u malom formatu na osječkom području.

Naručitelji izloženih minijatura bili su slavonsko plemstvo, kao i bogatiji i utjecajniji pripadnici građanskog sloja.

 

Vremenski obuhvaćaju razdoblje od 1770. do 1926. godine i rad su stranih ili putujućih umjetnika. Najbrojnije su minijature iz 19. stoljeća, što i jest vrijeme procvata portretne minijature na srednjoeuropskom prostoru.

 

Izložene minijature pokazuju raznolikost tehnika izrade: najbrojnije su minijature na bjelokosti, slikane akvarelom, pastelom ili temperom; akvarelom na papiru; a posebno su zanimljive minijature izrađene u vosku pa bojene, te dekorativne minijature rađene u tehnici kolaža ili slikane temperom na staklu. Kvalitetom uglavnom odražavaju umjetničku produkciju svoga vremena, a nekoliko djela predstavlja vrlo kvalitetan rad vrsnih minijaturista.

 

Autorica izložbe je kustosica Andreja Šimičić.

 

Izložba će u Muzeju Slavonije biti otvorena do 13. studenog 2014.