Ljupki čuvari uspomena

 

Izložba Ljupki čuvari uspomena predstavlja 32 portretne minijature iz Zbirke slika i okvira Muzeja Slavonije. Portretne minijature prvi su put izložene i sagledane kao cjelina, koja donosi zanimljive spoznaje o izradi i naručiteljima portretnog slikarstva u malom formatu na osječkom području.


ComiXconnection

ComiXconnection je međunarodna izložba neovisnog alternativnog stripa iz Mađarske, Rumunjske, Slovenije, Srbije i Hrvatske.

 

Strip, bandă desenată, strip, képregény, стрип - Koliko su raznoliki sami nazivi za strip kao medij, toliko se različito i manifestira strip u Hrvatskoj, Sloveniji, Rumunjskoj, Mađarskoj i Srbiji. Povi­jest njegova nas­ta­janja izravno odražava poje­dine poli­tičke poza­dine i otvorenost društva pri kon­taktu s tim vidom umjet­nosti i komunikacije. To je ujedno i razlog zašto i granice između mainstream i alter­na­tivnog stripa vari­raju od zemlje do zemlje. ComiX­con­nec­tion pred­stavlja neza­v­isni strip tih pet zemalja u najširem smislu riječi, te skreće pozornost na raz­like, ali i moguće poveznice.


Izložbe u tijeku

 

Muzej Slavonije je, u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Osijeku, Državnim arhivom i tvrtkom Belje d.d., na više od 780 četvornih metara u zgradi Glavne straže postavio izložbu s ciljem da se prikaže razvoj industrije od samog početka, ali i život malog čovjeka koji je živio i sudjelovao u stvaranju beljsko-baranjskog iskustva.

Izložbom se, također, želi ukazati na postojanje i potrebu za očuvanjem kulturnih dobara koji su vrijedni primjeri industrijske baštine.

 

Eugen Savojski započeo je beljski put 1698. godina stvorivši imanje uz pomoć baranjskog multikulturalnog i multietničkog puka različitih konfesija. Belje je do danas prešlo put dug tri stoljeća, opstalo je u različitim političkim ozračjima i postalo je jedna od najistaknutijih mljekarskih, poljoprivrednih i stočarskih industrija ove regije

 

Inicijator i koordinatorica izložbe je mr.sc. Arnela Alihodžić, koja je ujedno uz Mirelu Ravas i Kseniju Katalinić i autorica izložbe. Na izložbi je prikazano više od 300 predmeta, a razvoj Belja prikazan je kroz četiri cijeline. Cilj je izložbe senzibilizirati i informirati širu javnost o postojanju specifične vrijedne kulturne i industrijske baštine koja je nastajala tijekom tri stoljeća.