Zbirka fresaka i mozaika


Zbirka fresaka i mozaika sastoji se od velikog broja fresaka koje potječu s lokaliteta Savićeva kuća i Vijenac Murse.