Zbirka grčkog, kolonijalnog i keltskog novca


Zbirka sarži novac stare Grčke, otoka i kolonija, makedonskih kraljeva i zemalja na Sredozemlju, u kojima je vladala grčka kultura. Oslikava dostignuća grčkog i keltskog novčarstva u razdoblju 5. - 1. st. pr. Krista. Značenje Zbirci daju - autonomni kovovi grčkih gradova u Dalmaciji. Jedna je od najbogatijih zbirki grčko - ilirskog novca (među ostalim i raspršenih skupnih nalaza gradova Apolonije i Dirahija). Posjeduje svjetski poznatu ostavu (skupni nalaz, blago) iz Škudljivca (Stari Grad) na Hvaru, otkrivenu 1835. godine, kada dolazi u posjed numizmatičara Petra Nisitea. Ostava je zakopana između 330. i 320. godine pr. Krista, a sastoji se od brončanog novca gradova Pharosa (Far na Hvaru), Pharosa s prekovima IONIO i Herakleje. Poslije Nisiteove smrti ostava je prodana austrijskom numizmatičaru Teodoru Ungeru, a nakon njegove smrti 1898. godine osječkom muzeju na aukciji Egger u Beču.