Zbirka nalaza Osijek-Vojarna-Studentski dom

Sukladno urbanističkom planu o izgradnji sveučilišnog kompleksa na području bivše vojarne «Drava» u zaštićenoj arheološkoj zoni antičke Murse započela su 2001. godine zaštitna arheološka istraživanja Vojarne. Arheološkim istraživanjima prethodile su geofizikalne, nedestruktivne metode istraživanja. Istražena je površina od 12 000 m² na lokacijama Studentskog doma, Poljoprivrednog i Građevinskog fakulteta. Voditeljica istraživanja je bila Slavica Filipović, prof.

 

Zbirka nalaza Osijek-Vojarna-Studentski dom sastoji se od predmeta koji su u Muzej Slavonije dospjeli zaštitnim arheološkim iskopavanjima na lokalitetu Osijek-Vojarna- Studentski dom u razdoblju od 2001. do 2002. godine.