Zbirka predmeta s arheoloških nalazišta (postsrednjevjekovno razdoblje)


Zbirka predmeta s arheoloških nalazišta ustanovljena je tek nedavno okolnošću slučajnog, ali vrlo značajnog i izuzetno bogatog nalaza keramike i stakla iz druge pol. 17. i prve pol 18. st. u nekadašnjoj kuhinji starog franjevačkog samostana u osječkoj Tvrđi (zaštitna arheološka istraživanja obavljena su u prosincu 2003. i siječnju 2004. kojom je prigodom iskopano gotovo tisuću predmeta, uglavnom u ulomcima, ali i znatan broj cjelovitih; uslijedilo je opsežno istraživanje, obrada i predstavljanje na izložbi u ljeto 2005., a poč. 2007. izašao je iz tiska i obiman katalog). Ovi predmeti svakako će zauzeti značajno mjesto u zbirkama Odjela umjetničkog obrta, kao i u budućem stalnom postavu, s obzirom da predstavljaju značajan doprinos spoznajama o umjetničkim težnjama navedenog razdoblja, i pomicanje granica dublje u prošlost.