Zbirka zastava

Zbirka zastava je brojem primjeraka mala (40 zastava i tridesetak zastavnih vrpci), ali unikatnošću većine primjeraka vrlo vrijedna zbirka. Najveći dio Zbirke čine zastave cehovskih/strukovnih i građanskih udruga iz razdoblja od poč. 19. do 20. st. Od ukupno 15 zastava strukovnih udruga, većinom osječkih cehova, najstarija je zastava ceha pekara iz 1800. Skupina zastava građanskih udruga je raznolika, s poč. 19. st. su dvije zastave Građanskog streljačkog društva. U Zbirci se čuvaju dvije zastave Građanske garde - iz sredine 19. i poč.20. st.